Informacja o projekcie    Polessk    Mierzei Kurońskiej (Ru)    Mierzei Kurońskiej (Lt)    Delty Niemna

Mierzei Wiślanej    Wysoczyzny Elbląskiej    Uczestnicy projektu    Mapa    Home

 


DELTY NIEMNA 
 
Park Krajobrazowy Delty Niemna
 

 

 

Gdziekolwiek nie spojrzysz, sama woda ...

   
Delta Niemna wraz ze swoimi głównymi ramionami Atmatą i Skirvyte oraz znajdującą się pomiędzy nimi wyspą Rusnė przedstawia jedyny w swoim rodzaju krajobraz. O jego pięknie stanowi wszechobecna woda, będąca różnorodną mozaiką wielu rozgałęzionych dopływów, dużego jeziora lagunowego Krokų Lanka i wielu innych mniejszych jezior. Do tego dochodzą stare koryta rzeczne, bagna i torfowiska. Szczególnie w okresie przedwiośnia oczekują Państwa niezapomniane wrażenia. Aż po horyzont ciągną się ogromne, zatopionełąki delty, zamieszkałe przez wiele rzadkich ptaków wodnych. Ten zapierający dech w piersiach widok mogą Państwo podziwiać często aż do czerwca, kiedy to woda powoli powraca do koryta rzek.
Delta jest słynna z dużej ilości rzadkich gatunków ptaków lęgowych i posiada duże znaczenie jako miejsce odpoczynku ptaków wędrownych. Według kryteriów Konwencji Ramsar delta Niemna została przyjęta w 1993 na listę terenów podmokłych o międzynarodowym znaczeniu. Utworzenie na tym terenie Parku Regionalnego ma na celu ochronę wyjątkowego ekosystemu o różnorodnym krajobrazie ze swoją naturalną dynamiką.
Tę imponującą panoramę kształtują letnie i zimowe poldery, śluzy i tamy. Pionowe akcenty tworzą obydwie latarnie w Uostadvaris i Ventė. Życie ludzi jest tutajściśle związane z wodą. Na przykład wieś Mingė, w której rzeka Minija jest "główną ulicą”, nazywana jest Wenecją Litwy. Natomiast stara wioska rybacka Skirvytėlė, w której znajduje się Ludowe Muzeum Rolnicze jest pięknym przykładem ludowej architektury.
Wody Parku Regionalnego były od zawsze bogate w ryby i jeszcze dzisiaj większość mieszkańców utrzymuje się z rybołówstwa. Jest to także okazja dla turystów, którzy na prawie wszystkich wodach mogą wędkować i pływać łódką.Łodzie, rowery i inny sprzęt można wypożyczyć w Centrum Informacji dla Odwiedzających Deltę Niemna w Rusnė. Dodatkowe informacje o tym regionie uzyskają Państwo w miejscowych muzeach, naścieżkach edukacyjnych oraz w Centrum Informacyjnym na wystawie ukazującej krajobraz delty Niemna.


Kontakt
Administracja Parku Regionalnego Delty Niemna
Nemuno 15
5730 Šilutė
Litwa
tel. +370 441 61685
fax +370 441 75050
deltosrp@takas.lt

Centrum Informacji dla Odwiedzających Deltę Niemna (filia Parku Regionalnego)
Pakalnės 40a, Rusnė
7531Šilutės raj.
Litwa
tel. +370 41-58 154
deltosrp@takas.lt

Godziny urzędowania Administracji Parku Regionalnego Delty Niemna są następujące poniedziałek - piątek od 8.00 do 17.00.
Kontakt możliwy po litewsku, angielsku, niemiecku i rosyjsku.


 
 
Źródło (zmienione): folder "Ekoturystyka wokół Zalewu Wiślanego i Kurońskiego"
 

 


 

 
   

   © 2002 by Mark Herrmann  -  berlin@bte-tourismus.de  -  Redakcja